Ο Συνασπισμός για τον Εμβολιασμό  συγκεντρώνει ευρωπαϊκές ενώσεις επαγγελματιών υγείας και σχετικές φοιτητικές ενώσεις στον τομέα. Συγκλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019. Ο Συνασπισμός στοχεύει στην υποστήριξη της παροχής ακριβών πληροφοριών στο κοινό, την καταπολέμηση των μύθων σχετικά με τα εμβόλια και τον εμβολιασμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον εμβολιασμό. Ο Συνασπισμός έχει σχεδόν 20 οργανώσεις-μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων φοιτητών επαγγελματιών υγείας.

Στις 20 Απριλίου 2020 , ο Συνασπισμός ξεκίνησε μια εκστρατεία υπεράσπισης για την προώθηση της πρόσληψης εμβολίων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών τους. Η εκστρατεία ξεκίνησε σε όλη την Ευρώπη ταυτόχρονα με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ανοσοποίησης του Περιφερειακού Γραφείου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη. Στόχος του είναι να υπενθυμίσει ότι η ανοσοποίηση μέσω εμβολιασμού είναι η καλύτερη προστασία που υπάρχει έναντι σοβαρών, ακόμη και θανατηφόρων, προληπτικών ασθενειών. Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας είναι να διαβεβαιώσουν τους ανθρώπους ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά.

Συνασπισμός για την εκστρατεία εμβολιασμού- 20 Απριλίου 2020