• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη ισχύος του προγράμματος EU4Health η οποία σηματοδοτεί το τελικό βήμα προς τη διάθεση 5,1 δισ. Ευρώ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας.
 • Ταχείες δοκιμές ανίχνευσης αντιγόνων (RADTs) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτοδιαγνωστικά tests για την ανίχνευση SARS-CoV-2 γίνονται διαθέσιμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας, οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά των επαγγελματικών εξετάσεων RADT ή RT-PCR. Ο αυτοέλεγχος θα μπορούσε επομένως να συμβάλλει στον άμεσο εντοπισμό και απομόνωση παριστατικών.
 • Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να ψηφίσουν το λεγόμενο ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, το οποίο θεωρείται ότι θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση των ταξιδίων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • Ο ΕΜΑ ετοιμάζεται να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις παραγωγής των εμβολίων Sputnik V προκειμένου να προχωρήσει σε έγκρισή του.
 • Το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει πρόστιμο σε έξι φαρμακευτικές εταιρείες επειδή συμφώνησαν να καθυστερήσουν την κυκλοφορία γενοσήμου του αντικαταθλιπτικού φαρμάκου σιταλοπράμη.
 • Ο EMA εξέτασε τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τη χρήση της ιβερμεκτίνης για την πρόληψη και τη θεραπεία του COVID-19 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν υποστηρίζουν τη χρήση της στην COVID-19.
 • Η επιτροπή για τα ανθρώπινα φάρμακα του EMA (CHMP) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το regdanvimab μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία επιβεβαιωμένου COVID-19 σε ενήλικες ασθενείς που δεν χρειάζονται συμπληρωματική θεραπεία με οξυγόνο και που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο
 • Η επιτροπή για τα ανθρώπινα φάρμακα του EMA (CHMP) ενέκρινε αρκετές νέες τοποθεσίες παραγωγής των εμβολίων κατά της COVID-19 τόσο για το εμβόλιο της ASTRAZENECA όσο και για της PFIZER. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και της προμήθειας εμβολίων COVID-19 στην ΕΕ.
 • ΑΥΣΤΡΙΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο στις 23 Μαρτίου 2021 ανακοίνωσε ότι τα ΜΗΣΥΦΑ μπορούν να λαμβάνονται και να διανέμονται μόνο από τα φαρμακεία.
 • ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού (VWS), ανακοινώθηκε η έγκριση των δύο πρώτων COVID-19 self-tests που παράγονται από τις εταιρείες Roche και Biosynex.
 • ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Το Υπουργείο Υγείας πρχώρησε σε μια προσωρινή αλλαγή των κανονισμών, δίνοντας στους φαρμακοποιούς το δικαίωμα να διεξάγουν τον εμβολιασμό COVID-19 στα φαρμακεία.
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Πάνω από 1,7 εκατομμύρια εμβόλια COVID-19 έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα σε κοινοτικά φαρμακεία στην Αγγλία, δήλωσε ο NHS.

Ανασκόπηση εβδομαδιαίων δράσεων του ΠΦΣ

 • Συμμετείχαμε στη διαμόρφωση του κειμένου θέσεων της PGEU “Pact for skills” στα σημεία που αφορούν το επάγγελμα του φαρμακοποιού της κοινότητας.
 • Καταθέσαμε τις θέσεις και προτάσεις μας αναφορικά με το ηλεκτρονικό φύλλο οδηγιών των φαρμάκων και την πιθανή χρησιμότητά του για τους ασθενείς και τους φαρμακοποιούς.