• Με βάση την ομιλία της προέδρου Von der Leyen, το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2022 θα έχει 6 βασικές κατευθυντήριες γραμμές: Την Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτίωση της εργασίας και της οικονομίας, τη βελτίωση της εκπαίδευσης, και την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου.
  • Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2022 περιλαμβάνει αύξηση στη χρηματοδότηση του ERASMUS, του EU4Health, του ερευνητικού προγράμματος Horizon Europe, την εφαρμογή European Child Guarantee, τη διευκόλυνση Connecting Europe Facility (διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών δικτύων) και το πρόγραμμα LIFE για τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα.
  • Στα πλαίσια επίτευξης της Ευρωπαϊκης Πράσινης Συμφωνίας, η ΕΕ δημιούργησε τη στρατηγική Farm to Fork που σχετίζεται με την παραγωγή βιώσιμων και υγιεινών τροφίμων και την ενίσχυση της θέσης των αγροτών.
  • Η Ομάδα Συζήτησης Φαρμακοποιίας (PDG), διευρύνει την αναγνώριση των εναρμονισμένων προτύπων φαρμακοποιίας με σκοπό την επίτευξη παγκόσμιας σύγκλισης και τη δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας.
  • Η European Pharmaceutical Students Association (EPSA) διεξήγαγε μια έρευνα για την Ψυχική Υγεία, για να αξιολογήσει την ψυχική υγεία των φοιτητών φαρμακευτικής. Το 98% των φοιτητών φαρμακευτικής βιώνουν συνεχές στρες, ενώ παρατηρήθηκαν επίσης κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές ακόμα και αυτοκτονικές τάσεις. Για το θέμα αυτό, η EPSA δημοσιεύει ένα Position Paper για την Ψυχική Υγεία, παρουσιάζοντας ένα σαφές σύνολο μέτρων για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
  • Ο EMA ξεκίνησε την αξιολόγηση μιας εφαρμογής για την επέκταση της χρήσης του εμβολίου Comirnaty της BioNTech/Pfizer για τον COVID-19, σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών.
  • Βέλγιο: Από 1η Οκτωβρίου ξεκινά ο εμβολιασμός στα φαρμακεία
  • Ρουμανία: Ύστερα από την αναζωπύρωση του COVID-19 στη χώρα, ο ΠΟΥ/Ευρώπη αυξάνει την υποστήριξή του διευκολύνοντας την παροχή σε διαγνωστικά τεστ και συμπυκνωτές οξυγόνου και αναπτύσσοντας στρατηγικές επικοινωνίας για την αύξηση του ποσοστού εμβολιασμών.
  • Ισπανία: Το Γενικό Συμβούλιο Επισήμων Ενώσεων Φαρμακοποιών σε συνεργασία με Πανεπιστημιακές σχολές δημιούργησε το ερευνητικό πρόγραμμα Concilia 2 που σχετίζεται με την Υπηρεσία Συνδιαλλαγής Φαρμάκων κατά την έξοδο από το νοσοκομείο και συντονίζεται από φαρμακοποιούς διαφορετικών επιπέδων περίθαλψης ώστε να περιοριστούν τυχόν αποκλίσεις και σφάλματα στην αγωγή των ασθενών. Μετά την παροχή αυτής της υπηρεσίας, σε περισσότερες από το 90% των περιπτώσεων ο ασθενής δεν μπήκε ξανά στο νοσοκομείο ούτε χρειάστηκε να πάει στα επείγοντα αποδεικνύοντας την επιτυχία του προγράμματος.
  • Ηνωμένο Βασίλειο: Σχεδόν το 90% των γυναικών που χορηγούνται βαλπροϊκό λαμβάνουν προειδοποιητικές κάρτες από φαρμακοποιούς, που τις προειδοποιεί για τους κινδύνους από τη λήψη του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.