• Η Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας της ΕΕ συμφώνησε να ενημερώσει τον κοινό κατάλογο των rapid test COVID-19 με 83 test που έχουν καταχωριθεί. Από αυτά, κάποια θα αναγνωριστούν αμοιβαία σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
  • Το Πρωτοδικείο των Βρυξελλών απέρριψε την Τρίτη το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ακρόαση τον Ιούνιο, για επιβολή προσωρινών μέτρων, ώστε η AstraZeneca να επιταχύνει τις προμήθειες εμβολίων για τον κορονοϊό πριν από το καλοκαίρι. Την ακρόαση την προγραμματίζει για τον Σεπτέμβριο λόγω φόρτου εργασίας.
  • Τα πρώτα δεδομένα από τη δοκιμή που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη μίξη εμβολίων κορονοϊού έχουν δείξει υψηλότερο ποσοστό κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως πονοκέφαλο και ρίγος.
  • Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ITRE) δημοσίευσε σήμερα το σχέδιο γνωμοδότησής της σχετικά με τη φαρμακευτική στρατηγική της Επιτροπής για την Ευρώπη.
  • Η επιτροπή ENVI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσίευσε το σχέδιο έκθεσής της για την τροποποίηση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ρύθμιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την υγεία.
  • Ο EMA εφαρμόζει πρόσθετα προσωρινά μέτρα για τον περαιτέρω εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό δίκτυο φαρμάκων, ώστε οι εμπειρογνώμονες να μπορούν να αντιμετωπίζουν έναν αυξανόμενο όγκο διαδικασιών αξιολόγησης που σχετίζονται με το COVID-19.
  • ΗΠΑ: Ο FDA εγκρίνει το εμβόλιο Pfizer για παιδιά ηλικίας 12-15 ετών.
  • ΤΣΕΧΙΑΗ τρέχουσα έρευνα του Τσεχικού Επιμελητηρίου Φαρμακοποιών (ČLnK) έδειξε ότι πάνω από το 99% των φαρμακοποιών ανιχνεύουν τουλάχιστον ένα σφάλμα στη φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς ανά μήνα.
  • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΗ Ένωση Φαρμακοποιών έχει καταρτίσει τις αρχές της ευθύνης των φαρμακείων, οι οποίες καθορίζουν τη λειτουργία ενός φαρμακείου στη Φινλανδία. Οι αρχές εμπίπτουν σε τρεις τομείς: καλή διαχείριση των φαρμακών, αξιοπιστία και κοινωνική ευθύνη.
  • ΙΣΠΑΝΙΑ: Το Γενικό Συμβούλιο Φαρμακευτικών Κολλεγίων πρότεινε στο Υπουργείο Υγείας να επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το Ισπανικό Φαρμακείο που επιτρέπει την επίτευξη, με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο, των στόχων των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας που προβλέπονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και Ανθεκτικότητας.