• Μετά από διαπραγματεύσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξαν σε μια αρχική συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία ταξιδιωτικού πιστοποιητικού COVID-19. Η συμφωνία αυτή είναι ένα κρίσιμο βήμα για να επιτρέπεται στους ανθρώπους να ταξιδεύουν πιο ελεύθερα στην ΕΕ.
  • Η “COVAX Manufacturing Task Force” είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε για τον εντοπισμό και την επίλυση ζητημάτων που εμποδίζουν την ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια COVID Η ειδική αυτή ομάδα θα στοχεύσει στην άμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων πρώτων υλών και υλικών μίας χρήσης και θα επιταχύνει τη διασυνοριακή διέλευση αυτών των υλικών, συστατικών εμβολίων και τελικών προϊόντων.
  • Η ΕΕ διαπραγματεύεται την τρίτη συμφωνία της με την παραγωγό εμβολίων Moderna, που περιλαμβάνει την προμήθεια 200 με 300 εκατομμύρια δόσεων εμβολίου το 2022. Συγχρόνως η Επιτροπή υπογράφει τρίτη σύμβαση με τις BioNTech-Pfizer.
  • Η έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο της COVID-19 στις γυναίκες καταλήγει στη διαπίστωση ότι η πανδημία προκάλεσε μια έμμεση μορφή συστημικής βίας. Επιπλέον μείωσε τη δυνατότητα των γυναικών να αναφέρουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε νοσοκομεία λόγω του κορεσμού των υπηρεσιών υγείας και μείωσε την πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης και σεξουαλικής υγείας.
  • Το παράλληλο εμπόριο και η ενοποίηση στη φαρμακευτική βιομηχανία είναι βασικοί παράγοντες της έλλειψης φαρμάκων, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Αυστριακό παρατηρητή ανταγωνισμού.
  • Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για την παγκόσμια προσέγγισή της στην έρευνα και την καινοτομία, τη στρατηγική της Ευρώπης για διεθνή συνεργασία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο η ΕΕ στοχεύει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη στήριξη διεθνών εταιρικών σχέσεων έρευνας και καινοτομίας.
  • Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA) δημοσίευσε σήμερα μια έκθεση που εξετάζει την πρόσβαση στη φροντίδα του καρκίνου στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και διαπιστώνει ότι η θεραπεία και η παρακολούθηση παρεμποδίστηκαν σοβαρά λόγω του κινδύνου των επισκέψεων στο νοσοκομείο, της μειωμένης διαθεσιμότητας των επαγγελματιών υγείας και των λιγότερων πόρων για μετάγγιση αίματος και χειρουργική περίθαλψη.
  • Η επιτροπή για τα ανθρώπινα φάρμακα του EMA (CHMP) συνέστησε αλλαγή στις εγκεκριμένες συνθήκες αποθήκευσης του Comirnaty, του εμβολίου COVID-19 των BioNTech-Pfizer, η οποία παρατείνει την εγκεκριμένη περίοδο αποθήκευσης του μη ανοιγμένου αποψυγμένου φιαλιδίου στους 2-8 ° C από πέντε ημέρες σε έναν μήνα (31 ημέρες).
  • ΒΕΛΓΙΟΣε όλο το Βέλγιο, οι φαρμακοποιοί συμμετέχουν στην επιτυχία της εκστρατείας εμβολιασμού αυξάνοντας ενεργά την ευαισθητοποίηση των ασθενών τους για το εμβόλιο έναντι της COVID-19.Επίσης η χορήγηση selftest παραμένει αποκλειστικό προνόμιο των φαρμακοποιών της κοινότητας, οι οποίοι παρέχουν ουσιαστικές συμβουλές για τη σωστή χρήση τους .
  • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΗ πορτογαλική κυβέρνηση απαγόρευσε τη διαφήμιση για εκπτώσεις στην τιμή των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.