Σύλλογος

Ο Σύλλογος μας και η δομή του

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για την ιστορία και τη δράση του συλλόγου καθώς και για τη δομή του. Ο Σύλλογος αποτελείται απο το Διοικητικό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθένα απο τα οποία, ανάλογα με τις αρμοδιότητές του και μέσα απο την αφοσείωση των μελών του,  συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του συλλόγου

 • Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας ιδρύθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν. 3601/1928 «περί συστάσεως φαρμακευτικών συλλόγων» και τον ΑΝ 1384/1938 «περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Ν. 3601/1928 περί φαρμακευτικών συλλόγων». Λειτουργεί με την μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και η λειτουργία του διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί φαρμακευτικών συλλόγων. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά τριετία από την Γενική Συνέλευση. Συγχρόνως εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι του Φ.Σ.K. – εκλέκτορες στον Π.Φ.Σ. και το τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 • Πρόεδρος: Ρακιτζή Αναστασία

  Αντιπρόεδρος: Μπότσης Πέτρος

  Γραμματέας: Κωνσταντινίδης Ανδρέας

  Ταμίας: Λυγιδάκης Ιωάννης

  Μέλη: Γεωργιάδης Θεόδωρος, Πιστοφίδου Μαρία, Θεοδωρίδης Βαλεντίνος, Τάτση Χριστίνα, Μαντζουράνη Ιάσμη

 • Ρακιτζή Αναστασία

  Τάτση Χριστίνα

  Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος