Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Ρακιτζή Αναστασία

Αντιπρόεδρος: Σεραφειμίδης Στέφανος

Γραμματέας: Μπότσης Πέτρος

Ταμίας: Αδαμοπούλου Έλενα

Μέλη:Ανδρώνη Ιωάννα, Ελευθεριάδης Γεώργιος, Πιστοφίδου Μαρία,

Ποτόλιας Δημήτριος, Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος

 

Από τις διενεργηθείσες αρχαιρεσίες εξελέγησαν για τον Πανελλήνιο

Φαρμακευτικό Σύλλογο οι:

Τακτικά μέλη:

Κωνσταντινίδης Ανδρέας

Πιστοφίδου Μαρία

Ρακιτζή Αναστασία

Αναπληρωματικά μέλη:

Θεοδωρίδης Βαλεντίνος

Μαντζουράνη Ιάσμη

Μπότσης Πέτρος