Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. : Αλλαγές στα στοιχεία έκδοσης τιμολογίων από τα φαρμακεία και αλλαγές στα στοιχεία που αφορούν την αποστολή των συνταγών από τους Συλλόγους

Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. : Αλλαγές στα στοιχεία έκδοσης τιμολογίων από τα φαρμακεία και αλλαγές στα στοιχεία που αφορούν την αποστολή των συνταγών από τους...