Με επιτυχία διεξήχθη το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Κατάρτιση Φαρμακοποιών στην Ενδοοικογενειακή Βία κατά των γυναικών»

Με επιτυχία διεξήχθη το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Κατάρτιση Φαρμακοποιών στην Ενδοοικογενειακή Βία κατά των...

PGEU(6.01.2024): Η Γενική Συνέλευση της PGEU εγκρίνει ένα νέο Έγγραφο Θέσεων σχετικά με το ρόλο των κοινοτικών φαρμακοποιών στον εμβολιασμό

PGEU(6.01.2024): Η Γενική Συνέλευση της PGEU εγκρίνει ένα νέο Έγγραφο Θέσεων σχετικά με το ρόλο των κοινοτικών φαρμακοποιών στον...