Νέα ΚΥΑ με έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας που ισχύουν έως τις 17.01.2022

  Αθήνα,10 Ιανουαρίου  2022 Αριθμ. Πρωτ. 128 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας αποστέλλουμε τη νέα ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 746 (Β’ 32) προς «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 κοινής...

ΕΟΔΥ : Οδηγίες απομόνωσης-καραντίνας κρουσμάτων COVID-19 και επαφών τους

Οδηγίες απομόνωσης-καραντίνας κρουσμάτων COVID-19 και επαφών τους Α. Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό (υγειονομικό/παραϊατρικό/διοικητικό προσωπικό σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας κάθε βαθμίδας) Α1. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με λοίμωξη από Sars-Cov-2: Απομόνωση πέντε (5)...

Eκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας με τις τελευταίες ΚΥΑ

Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2022 Α.Π. 109 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558 (ΦΕΚ 6290 Β’/29-12-21) η οποία τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361 (ΦΕΚ 3 Β’/4-01-22) και ισχύει από...

ΕΟΔΥ: Νέες οδηγίες για την απομόνωση και καραντίνα κρουσμάτων Covid-19 και στενών επαφών

ΕΟΔΥ: ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 ΚΑΙ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ (29.12.2021) Α. Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό  Α1. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με λοίμωξη από Sars-Cov-2 Απομόνωση πέντε (5) ημερών και επιστροφή στην εργασία με ή χωρίς αρνητικό...