Διαδικασία αποζημίωσης των Φ.Σ. για τα φαρμακεία – μέλη τους που συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων

Διαδικασία αποζημίωσης των Φ.Σ. για τα φαρμακεία – μέλη τους που συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης μολυσματικών...

Εκτύπωση στο φύλλο εκτέλεσης ηλ. συνταγής, συγκεκριμένου αριθμού πλαισίων επικόλλησης ταινιών γνησιότητας, όσες είναι και οι ακυρώσεις των κουπονιών της συνταγής

Εκτύπωση στο φύλλο εκτέλεσης ηλ. συνταγής, συγκεκριμένου αριθμού πλαισίων επικόλλησης ταινιών γνησιότητας, όσες είναι και οι ακυρώσεις των κουπονιών της...

PGEU(1.06.2022):Η ευλογιά των πιθήκων (MPX) είναι αυτή τη στιγμή είναι η πιο διαδεδομένη λοίμωξη στους ανθρώπους μετά την εκρίζωση της ευλογιάς και τη διακοπή του καθολικού εμβολιασμού κατά της ευλογιάς

PGEU(1.06.2022):Η ευλογιά των πιθήκων (MPX) είναι αυτή τη στιγμή είναι η πιο διαδεδομένη λοίμωξη στους ανθρώπους μετά την εκρίζωση της ευλογιάς και τη διακοπή του καθολικού εμβολιασμού κατά της...