Αθήνα, 23/11/2020

Αρ. Πρωτ. 4706

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι έχει κοινοποιηθεί από τον ΠΦΣ προς τον Πρόεδρο του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αναφορά για τηλεοπτική διαφήμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, προκειμένου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες βάσει του Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας

Στο σκεπτικό της παραπομπής αναφέρεται ότι η διαφήμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος φαρμακείου παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Κώδικα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας και των λοιπών διατάξεων του Κώδικα.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                                                             Σεραφείμ Ζήκας