Αθήνα, 22/11/2013
Αριθμ. Πρωτ. 2706ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Όπως μας ενημέρωσε η αρμόδια Δ/νση του ΕΟΠΥΥ, μετά από ερώτημά μας:

– Σήμερα κατατίθενται τα ποσά της δαπάνης του μηνός Αυγούστου, στους ΦΣ που τηρούν διανεμητικό Λογαριασμό.

– H εξόφληση των φαρμακείων που πληρώνονται μέσω ΔΙΑΣ θα γίνει την Τρίτη 26/11/2013.

– Οι εκκαθαρίσεις των φαρμακείων με εκχωρήσεις του μηνός Ιουλίου, ολοκληρώθηκαν και θα εξοφληθούν την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη.

– Επίσης το ποσό που αντιστοιχεί στα αναλώσιμα του μηνός Αυγούστου θα εξοφληθεί στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας λόγω της τροποποίησης του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ η οποία εγκρίθηκε στο χθεσινό Δ.Σ. του Οργανισμού.

Διευκρινίζουμε ότι τα αρχεία που απεστάλησαν σήμερα στους συλλόγους με Διανεμητικό Λογαριασμό αφορούν μόνο τη δαπάνη του φαρμάκου

– Και τέλος, δόθηκαν οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ στις Περιφερειακές Δ/νσεις, για την οριστικοποίηση των ποσών που αφορούν σε εκχωρήσεις του μηνός Αυγούστου ώστε να μην υπάρξει η απαράδεκτη καθυστέρηση του μηνός Ιουλίου.
Για το Δ.Σ. του ΠΦΣ

Ο πρόεδρος                                        Ο γενικός γραμματέας 

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Δημήτρης Καραγεωργίου