Author Archive

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΣ ΓΙΑ ΣΔ ΚΑΙ ΣΕΔ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Αθήνα : 22-8-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Αρ. Πρωτ.3032
ΝΠΔΔ
Προς
ΕΟΠΥΥ
Υπόψιν κας Παναγιώτας Λίτσα
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Φαρμάκου
Θέμα: Διαδικασία ΑΥΣ
Παρακαλούμε όπως, μας ενημερώσετε αναλυτικά, προκειμένου να ενημερώσουμε με τη σειρά μας τους φαρμακοποιούς – μέλη μας, για την ισχύουσα διαδικασία αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ, ποσότητας αναλωσίμων ΣΔ και ΣΕΔ, η οποία βάσει γνωμάτευσης θεράποντος ιατρού είναι μεγαλύτερη της προβλεπόμενης από τον ΕΚΠΥ.
Συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει, τόσο το σκέλος της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί μέχρι την έκδοση έγκρισης από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο, όσο και η διαδικασία συνταγογράφησης της εγκεκριμένης πλέον ποσότητας αναλωσίμων ΣΔ , ΣΕΔ κ.α. μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του προαναφερθέντος αρμοδίου οργάνου.
Εν αναμονή των δικών σας ενεργειών
Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Στα πλαίσια της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σας αποστέλλουμε αρχείο Excel του Συλλόγου σας ανά φαρμακείο που περιλαμβάνει το ποσό της παρακράτησης (3,5%) που συμπεριλαμβάνει και το Φ.Π.Α. , για το οποίο τα φαρμακεία θα πρέπει να εκδώσουν πιστωτικά τιμολόγια (με το ισχύον σήμερα Φ.Π.Α.) και υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της αντίστοιχης παρακράτησης.

Στην συνέχεια τα τιμολόγια αυτά μαζί με τις υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής της αντίστοιχης παρακράτησης (Υπόδειγμα 1) και ένα αρχείο excel (Πίνακας 1) , όπου θα καταγράφονται αναλυτικά τα φαρμακεία του Συλλόγου που προσκόμισαν ή όχι τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ( Υ.Δ. και πιστωτικό Τιμολόγιο) θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην ΚΜΕΣ :

Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών

(Υπόψιν κ. Απόστολου Αγάλια και κυρίας Βάσως Λαγκαδίτου)

Πειραιώς 181

ΤΚ 11853 – Ταύρος

Τηλ 2103407428

Προσοχή, όσον αφορά τις περιπτώσεις που το Φαρμακείο έχει αλλάξει ΑΦΜ τότε θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 2) και δεν θα εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο .

Επίσης στην περίπτωση που το Φαρμακείο έχει κλείσει λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου του Φαρμακοποιού τότε θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 3) και δεν θα εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο.

Συνάδελφοι ,

Όσο πιο σύντομα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ τα παραστατικά που σας αναφέρουμε πιο πάνω τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων.

Με Τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Α.Π. Π.Φ.Σ. 3024/21-8-2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ e-ΔΑΠΥ ΕΟΠΥΥ

Σας γνωρίζουμε ότι, για τις τρείς νέες κατηγορίες συμβάσεων, Υγειονομικών Υλικών, Σκευασμάτων Διαιτητικών Τροφίμων και Ακουστικών, Ορθοπεδικών και Αναπνευστικών και σταδιακά για όλες τις κατηγορίες, στο εξής, κατά την ολοκλήρωση του Διοικητικού ελέγχου από την Περιφερειακή Διεύθυνση, αυτόματα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα (email), στην διεύθυνση (email account ), που έχει καταχωρηθεί από τον πάροχο κάθε Εγκατάστασης, στο eΔΑΠΥ (Στοιχεία Επικοινωνίας), όπου ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, κάθε υποβολής. Συγκεκριμένα:

α) για τις περιπτώσεις χωρίς περικοπή, για τον μήνα/έτος υποβολής, τον αριθμό υποβολής και την υποχρέωση να προσκομίσει άμεσα για ποσό άνω των 1.500€ φορολογική ενημερότητα και για ποσό δαπάνης άνω των 3.000€ και ασφαλιστική ενημερότητα, στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ και

β) για τις περιπτώσεις με περικοπή, για τον μήνα/έτος υποβολής, τον αριθμό υποβολής, το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και την υποχρέωση να προσκομίσει άμεσα το πιστωτικό τιμολόγιο και για ποσό δαπάνης άνω των 1.500€ φορολογική ενημερότητα και για ποσό άνω των 3.000€ και ασφαλιστική ενημερότητα, στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ. Επίσης ενημερώνεται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών εργασίμων ημερών. Για κάθε επιπλέον ενημέρωση, ο πάροχος χρειάζεται να συνδεθεί στο eΔΑΠΥ, προκειμένου, μέσω της Πορείας Εκκαθάρισης, να πληροφορηθεί σχετικά, με την ανάλυση των περικοπών, κατά περίπτωση δείγματος και την ανάλυση των ποσών ανά ΦΠΑ, για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου.

γ) για τις περιπτώσεις, εκτός των (α) και (β), που απαιτείται (μετά από ενημέρωση μέσω της εφαρμογής eΔΑΠΥ) η φυσική παρουσία του παρόχου στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ., με την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων, εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου.

Συνεπώς, παρακαλούμε, για τη συνεργασία σας, μέσω της καθημερινής παρακολούθηση των emails σας και του eΔΑΠΥ, προκειμένου να προχωρά απρόσκοπτα η οικονομική τακτοποίηση των υποβολών σας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Α.Π. 2990/10-8-2017

Προς Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. Σωτήρη Μπερσίμη

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την πορεία πληρωμών και προκειμένου να μην αποκλίνετε από τον στόχο αποπληρωμής έως το τέλος Αυγούστου, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο για τα Αναλώσιμα Σ.Δ, τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής , καθώς επίσης και για τα φάρμακα Ιουνίου, σας καλούμε σε εντατικοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών έτσι ώστε κάθε υποβολή που εκκαθαρίζεται, να οριστικοποιείται, να ενταλματοποιείται και να αποπληρώνεται άμεσα,ανεξαρτητως χρόνου υποβολής.
Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 9/8 /17

Αρ. πρωτ.: Π 635

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Τηλ.:210 6871706 -708 Fax:210 6871769
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, 151.23 Μαρούσι

E-mail:president@eopyy.gov.gr

ΠΡΟΣ
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι και σήμερα 9 Αυγούστου, η πορεία εκκαθάρισης και πληρωμής των φαρμακείων για την κατηγορία υλικών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών και σκευασμάτων ειδικής διατροφής, έχει ως εξής:
• Το ποσοστό εκκαθάρισης των υποβολών μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου ξεπερνά το 95% του συνόλου των υποβολών σε όλη τη χώρα.
• Το ποσοστό πληρωμής για τα φαρμακεία όλης της χώρας ανέρχεται σε 83% για τον Ιανουάριο και σε 77% για τον Φεβρουάριο. Tο ποσοστό πληρωμής των φαρμακείων του Πειραιά είναι στο 90% ο Ιανουάριος και στο 86% ο Φεβρουάριος και της Αττικής στο 83% και στο 70% αντίστοιχα.
• Σύμφωνα με την πορεία πληρωμών, η διαδικασία για τις υποβολές των φαρμακοποιών μηνός Μαρτίου για τα συγκεκριμένα υλικά, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι σημαντικό παράγοντα για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποτελεί η έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους φαρμακοποιούς – μέλη σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επικ. Καθ. Παν. Πειραιά

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΗΣΥΦΑ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Αθήνα 7/8/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Αρ. Πρωτ. 2906
ΝΠΔΔ
ΠΡΟΣ
Υπουργό Υγείας
κύριο Ανδρέα Ξανθό

​Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, με την υπουργική απόφασή σας, υπ’ Αριθμ.Γ5(α) οικ.38152, ΦΕΚ 1761 Β´/22-05-2017, καθορίστηκε νέος τρόπος τιμολόγησης και διάθεσης στα «Mη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ).

Πιο συγκεκριμένα καθορίστηκαν τα εξής σημεία:
Ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισμού και αναθεώρησης της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, η οποία δεν είναι υποχρεωτική για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών.
Η ενδεικτική τιμή, τίθεται υποχρεωτικώς επί της συσκευασίας του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ με την ένδειξη «ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης», πρέπει να είναι εμφανής και να μην επικαλύπτεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Για τον υπολογισμό της ενδεικτικής τιμής, υπολογίζεται η τιμή βάσης που αναφέρεται σε τιμές παραγωγού (ex factory), ως προϊόν έρευνας του ΕΟΦ σε κράτη μέλη της Ε.Ε η οποία προκύπτει ως Μ.Ο. των τριών ή δύο χαμηλότερων τιμών σε αυτά, προσαυξημένη κατά 30%, πλέον του προβλεπόμενου ΦΠΑ.
Δεδομένου όμως ότι, η διαμόρφωση των χονδρικών τιμών για τους κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ (Κ.Α.Κ) από 1/1/2017, δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το 30% mark up που εμπεριέχεται στην ενδεικτική τιμή, μόνο από σύμπτωση μπορεί να είναι ίδιο με το πραγματικό mark up.
ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ:

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ex factory ,Μ.Ο ΚΡΑΤΩΝ Ε.Ε) + 30% (mark up) = ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ (Κ.Α.Κ) + 30% (mark up) = ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Λ.ΤΙΜΗ

Εφ’όσον, ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ > από ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΗΣ, για να διατηρηθεί το mark up στο 30%, πρέπει και οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ > από τις ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ.
Συμπερασματικά:
Όπου τηρούνται οι ενδεικτικές τιμές, το mark up θα είναι μικρότερο του 30% και θα βαίνει μειούμενο όσο μεγαλώνει η διαφορά ανάμεσα σε ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ και ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ.
Αυτό επιβεβαιώνεται από τις αρχές του Αυγούστου, με αυξήσεις έως και 16% των χονδρικών τιμών σε δεκάδες προϊόντα, οι οποίες μειώνουν αντίστοιχα και ισόποσα το ποσοστό κέρδους των φαρμακείων χωρίς κανένα απολύτως όφελος για τον καταναλωτή.
Καθίσταται αντιληπτό ότι, οι επιπτώσεις και οι παρενέργειες από την εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης σε ένα κλάδο, στο 30% του οποίου η ρευστότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, θα είναι αλυσιδωτές.

Κύριε Υπουργέ,
Για άλλη μια φορά ο μόνος κερδισμένος φαίνεται να είναι η Φαρμακοβιομηχανία και μάλιστα σκανδαλωδώς μέσα σε συνθήκες ακραίας οικονομικής φτώχειας, ενώ οι μεγάλοι χαμένοι, είναι η Ελληνική κοινωνία και ο Έλληνας καταναλωτής, λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών, και φυσικά οι φαρμακοποιοί λόγω του στραγγαλισμού της ρευστότητάς τους.

Παρακαλούμε όπως άμεσα ορίσετε συνάντηση με θέμα, την επανεξέταση του ζητήματος προς εξεύρεση λύσης στην κατεύθυνση της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας και του Δημοσίου Συμφέροντος που διαταράσσονται από την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.

Υ.Γ. Για την διευκόλυνσή σας υποβάλλουμε συνημμένα σχετικούς πίνακες (πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ) με τις πρώτες αυξήσεις.

Με Τιμή
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Θεοδοσιάδης Κυριάκος Ζήκας Σεραφείμ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Αθήνα 7/8/2017
Αρ. Πρωτ. 2907

ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

κύριο Σωτήριο Μπερσίμη

Θέμα: Πληρωμές, Περικοπές, Σύμβαση

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Στις επαφές που είχαμε μαζί σας, ως εκπρόσωποι του ΔΣ του ΠΦΣ ή και μεμονωμένων Φαρμακευτικών Συλλόγων, σας επισημάναμε εντόνως την αγωνία όλων των συναδέλφων μας φαρμακοποιών ανά την Ελλάδα για το θέμα των μεγάλων καθυστερήσεων των πληρωμών μας, για τις άδικες περικοπές, καθώς και για την ανάγκη αναθεώρησης ορισμένων άρθρων της σύμβασης, καθώς κατά την εφαρμογή τους απεδείχθη ότι, ήταν λανθασμένη επιλογή.
Αναγνωρίζοντας στον μεγαλύτερο βαθμό τις δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα, που έχουν σήμερα τα φαρμακεία, δεσμευτήκατε για την αποπληρωμή εντός του Αυγούστου των τριών πρώτων μηνών των αναλωσίμων και των δαπανών των φαρμάκων των μηνών Μαΐου και Ιουνίου, καθώς επίσης ότι στη συνέχεια, τα μεν αναλώσιμα θα εξοφλούνται εντός των συμβατικών χρονικών ορίων και τα φάρμακα στο τέλος κάθε μήνα, με ισχύ των δεσμεύσεων αυτών έως τουλάχιστον 31/12/2017.
Στην πράξη όμως προκύπτει επιτακτική η ανάγκη, συγχρόνως με αυτές τις ρυθμίσεις στις πληρωμές μας, ο Οργανισμός σας άμεσα να προχωρήσει:

– Στην εισαγωγή φίλτρων και περιορισμού (κόφτη), εντός του ηλεκτρονικού συστήματος εκτέλεσης των γνωματεύσεων, στις τιμές, στις ποσότητες, στη νόσο, στις συμμετοχές κλπ., τόσο κατά την έκδοσή τους όσο και κατά την εκτέλεση αυτών, ώστε να μην έχουμε τα σημερινά φαινόμενα εκτροπής από την κανονικότητα .

– Στην άμεση διασύνδεση της εφαρμογής με τα προγράμματα των φαρμακείων.

– Στην ταχύτατη εξέταση του θέματος των ενστάσεων του μηνός Ιανουαρίου, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη για την ολοκλήρωση της εξόφλησης του.

– Στην επίλυση του ζητήματος των 350 φαρμακείων για τα οποία πρέπει κατεπειγόντως να εξευρεθεί τρόπος, προκειμένου να αποσταλούν τα ψηφιοποιημένα αρχεία στις ΠΕ.ΔΙ. και στη συνέχεια να οριστικοποιηθούν.

– Στην επίλυση επίσης του ζητήματος των 194 φαρμακείων με προβλήματα στην πρωτοκόλληση.

– Στην καθιέρωση ειδικών τιμών για ορισμένα προϊόντα ειδικών προδιαγραφών, όπως βελονάκια συγκεκριμένων εταιριών και προϊόντα διατροφής, στα οποία οι χονδρικές τιμές που εμείς αγοράζουμε είναι μεγαλύτερες από τις τιμές που ο Οργανισμός σας αποζημιώνει. Λόγου χάρη βελονάκια BD με αγορά από 9,80 ευρώ έως 11,00 ευρώ, η τιμή αποζημίωσης είναι με 9,18 ευρώ, επίσης βρεφικό γάλα NEOCATE, βρεφικό γάλα NUTRILON pepti 1 κ.α.

Είναι αδιανόητο τα φαρμακεία να διαθέτουν τα προϊόντα αυτά με ζημία και είναι άμεση προτεραιότητα είτε να αναπροσαρμοστούν οι τιμές αποζημίωσης, ώστε να υπάρχει ένα ικανό μεικτό ποσοστό κέρδους για το φαρμακείο, είτε να ενημερώσετε τους ασφαλισμένους σας ότι δυστυχώς για ορισμένα προϊόντα θα καταβάλουν την διαφορά της τιμής, εισάγοντας τη λογική της ασφαλιστικής τιμής όπως και στα φάρμακα.

Επίσης, το ΔΣ του ΠΦΣ συζήτησε επισταμένως και έκρινε ομόφωνα ότι εάν η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής του τρόπου ελέγχου και της εξόφλησης των αναλωσίμων εφαρμοστεί και στις 6.500.000 συνταγές ανά μήνα των φαρμάκων από 1/1/2018, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα με την καθυστέρηση των πληρωμών μας πέραν των 60 ημερών.

Ζήτημα το οποίο ως προς την διαδικασία του πρέπει να επιλυθεί εγκαίρως και με τρόπο που να διασφαλίζει την πληρωμή και του τελευταίου φαρμακοποιού, εντός του συμβατικού πλαισίου των 60 ημερών.
Σε κάθε περίπτωση σας κάνουμε γνωστό ότι δεν θα δεχτούμε μια παρόμοια κατάσταση και στα φάρμακα, όπως αυτή που σήμερα βιώνουμε με τα αναλώσιμα.

Προς τούτο υποστηρίζουμε την άποψη ότι όταν και εάν προχωρήσετε στη διαδικασία αυτή, αφού εξασφαλίσετε τις παραπάνω παραμέτρους , αρμόδια για τον έλεγχο θα πρέπει να είναι Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού σας και όχι οι ΠΕ. ΔΙ., λόγω της γνώσης και της κατάρτισης του προσωπικού αυτού που υπηρετεί στην Κεντρική υπηρεσία, αλλά και της άμεσης επίλυσης τυχόν ζητημάτων που ήθελε προκύψουν, κατά την διαδικασία του ελέγχου.

Τέλος, αφού σας επισημάνουμε και πάλι για την ανάγκη αναθεώρησης ορισμένων άρθρων της σύμβασης, για τα οποία η πράξη απέδειξε ότι ήταν λανθασμένη επιλογή, σε σημείο μάλιστα που να αδικούνται τα φαρμακεία σε πολλά σημεία, παρακαλούμε για την ευλαβική τήρηση του ΠΔ 121/08 αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου των γνωματεύσεων και τον επιμερισμό των ευθυνών αναλόγως στους γιατρούς, φαρμακοποιούς, ελεγκτές αλλά και στον ασφαλιστικό οργανισμό.
Ευελπιστούμε ότι θα εκτιμήσετε τις προτάσεις μας και θα προχωρήσετε άμεσα σε αλλαγές και βελτιώσεις.

Κύριε πρόεδρε,
Παρά την συνεχώς αυξανόμενη οικονομική δυσχέρεια του κλάδου μας και τις πολύ μικρές πλέον αντοχές των φαρμακείων μας, ο φαρμακευτικός κόσμος στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την προσπάθειά σας να εξυγιάνετε τη διακίνηση και την κατανάλωση των ιατροτεχνολογικών και αναλωσίμων προϊόντων, με την εφαρμογή των νέων μοναδικών κωδικών, προκειμένου να αποτραπεί η προκλητή ζήτηση και η αλόγιστη χρήση τους.

Αναγνωρίζουμε και συμβάλλουμε στην προσπάθειά σας για εκσυγχρονισμό, εξυγίανση και εξορθολογισμό των δαπανών.
Ζητούμε, το ίδιο να πράξετε σαν Οργανισμός, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο του κλάδου μας στην κοινωνία, ο οποίος με τον αριθμό και την διασπορά των φαρμακείων σε όλη την επικράτεια, αποτελεί εγγύηση και πυλώνα εξορθολογισμού και εξυγίανσης των δαπανών του οργανισμού, προς όφελος της Δημόσιας Υγείας και του Δημοσίου Συμφέροντος.

Με Τιμή
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Θεοδοσιάδης Κυριάκος Ζήκας Σεραφείμ

ΠΦΣ.ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

ΑΘΗΝΑ 2.8.2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Δ.Σ του Π.Φ.Σ στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16/9/2017 ημέρα Σάββατο με τα εξής θέματα:
– Την πορεία πληρωμών φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαιτητικών σκευασμάτων ειδικής διατροφής.
– Την αντιμετώπιση ζητημάτων της σύμβασης τα οποία χρήζουν αναθεώρησης, πχ: τιμές αποζημίωσης μικρότερες των χονδρικών τιμών κ.α
– Την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε λοιπά τρέχοντα συνδικαλιστικά ζητήματα.
Επίσης,αποφάσισε ομόφωνα,να στηρίξει τις κινητοποιήσεις των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιά, αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματος για εξόφλησή τους, καλώντας ταυτόχρονα την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, να προχωρήσει στην άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΜΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

ΑΘΗΝΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα , μετά από πρόσκληση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, συνάντηση με εκπροσώπους του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιά για το θέμα της μεγάλης καθυστέρησης πληρωμής των αναλωσίμων.
Οι εκπρόσωποι του ΠΦΣ μετά το πέρας της συνάντησης δήλωσαν ότι στηρίζουν τις κινητοποιήσεις των Φαρμακευτικών Συλλόγων και αναγνωρίζουν το δίκαιο του αιτήματός τους για την εξόφλησή τους και κάλεσαν την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να προχωρήσει στην άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Downloads

Newsletter

Επικοινωνία

footer_logoΦαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας
     Τηλ: 2510 834200
Εmail: fs.kavala@gmail.com

Φωτογραφίες