Εκτέλεση και τιμολόγηση των αναλώσιμων..

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Αθήνα, 27/1/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 224 
ΝΠΔΔ  

ΠΡΟΣ

Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  

Θέμα : «Εκτέλεση και τιμολόγηση των αναλωσίμων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον ΕΟΠΥΥ»

 

Στις 2/1/2017 υπεγράφη μεταξύ ΠΦΣ και ΕΟΠΥΥ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

 Με την σύμβαση αυτή αλλάζει οριστικά το τοπίο, που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα σκευάσματα ειδικής διατροφής και υγειονομικά υλικά. Σύμφωνα με την σύμβαση οι δικαιούχοι των παροχών (ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι ) δεν πρέπει να προσέρχονται στις κατά τόπους διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ για να αποζημιωθούν για εκτελέσεις γνωματεύσεων που γίνονται το 2017.

Θα αποζημιώνονται μόνο για εκτελέσεις γνωματεύσεων που έγιναν μέχρι 31/12/2016.

Οι εκτελέσεις των γνωματεύσεων γίνονται μόνο σε συμβεβλημένους παρόχους με τον ΕΟΠΥΥ, όπως είναι τα φαρμακεία.

Το παλιό e-ΔΑΠΥ έχει καταργηθεί και αντικαθίσταται από νέο e-DAPY το οποίο στην ουσία δεν διαφέρει καθόλου από το προηγούμενο, εκτός από κάποιες ελάχιστες παραμέτρους. Τα φαρμακεία τα οποία μέχρι 31/12/2016 είχαν πιστοποιηθεί στο παλαιό e-ΔΑΠΥ και λειτουργούσαν μέσω αυτού, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Αυτά τα φαρμακεία έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ (e-DAPY) το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες.

Για τα φαρμακεία που ήταν εγγεγραμμένοι πάροχοι την 31/12/2016, δεν χρειάζεται η επανεγγραφή τους, γίνεται αυτόματα.  Για όσα φαρμακεία ξεκίνησαν την λειτουργία τους από 1/1/2017, απαιτείται η εγγραφή τους ως υποψήφιοι πάροχοι στην πύλη του ΕΟΠΥΥ (http://apps.eopyy.gov.gr/).

Από την στιγμή της εγγραφής τους είναι αυτοδικαίως συμβεβλημένοι και δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια. Σε περίπτωση που επιθυμούν να  μην εκτελούν και συνεπώς να μην συμβληθούν, υπογράφουν δήλωση την οποία καταθέτουν στο σύλλογό τους και ο σύλλογος την αποστέλλει άμεσα στον ΕΟΠΥΥ.

Όπως αναφέρεται στη σύμβαση τα υλικά που χορηγούνται από τα φαρμακεία είναι τα εξής :

 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη
Επιθέματα
Υλικά για μεσογειακή αναιμία
Οστομικά Υλικά
Υλικά Τραχειοστομίας
Συσκευές σίτισης
Συσκευές έγχυσης φαρμάκων
Καθετήρες – ουροσυλλέκτες
Λοιπά αναλώσιμα υλικά
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ορθοπεδικά*
Ακουστικά Βαρηκοΐας*
Αναπνευστικά Είδη*
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής (Διαιτητικά Τρόφιμα)*

 * ακολουθώντας την κείμενη νομοθεσία που διέπει τη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων, με βάση τους όρους της ως άνω σύμβασης.

 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Για όλα τα ανωτέρω προϊόντα, η γνωμάτευση είναι ηλεκτρονική. Ή γνωμάτευση πρέπει να είναι συμπληρωμένη (στο σύνολο των πεδίων της) από τους αντίστοιχους κατά περίπτωση ιατρούς, ανάλογα με την παροχή και ακολουθώντας τις σχετικές εγκυκλίους και κανονισμούς του Οργανισμού (π.χ. ΕΚΠΥ, δηλ. Ενιαίος Κανονισμός Παροχών ΕΟΠΥΥ). Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας του Δικαιούχου αποτελεί υποχρέωση του ιατρού που εκδίδει την γνωμάτευση και γίνεται κατά την διάρκεια έκδοσης της γνωμάτευσης ηλεκτρονικά (ή από το βιβλιάριο υγείας στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώρηση – έκδοση χειρόγραφης γνωμάτευσης).

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Κατά την εκτέλεση των γνωματεύσεων το e-DAPY ενημερώνει αυτόματα, για το αν το εν λόγω υλικό είναι καταχωρημένο  στο μητρώο ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ από την εταιρεία (η οποία έχει την ευθύνη για την καταχώρησή του) εάν έχει εγκριθεί προς αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ λαμβάνοντας μοναδικό αριθμόbarcode ανά τεμάχιο.

Στο έντυπο εκτέλεσης καταχωρείται αυτόματα κατά την εκτέλεση ο αριθμός μητρώου ΕΚΑΠΤΥ, όπως και το μοναδικό BARCODE του προϊόντος. Δεν απαιτείται επικόλληση κουπονιού, διότι το barcode θα είναι άυλο χωρίς ετικέτα. Όσα προϊόντα δεν έχουν πάρει έγκριση για αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ δεν θα τους επιτρέπει το σύστημα να εκτελούνται. Ο δικαιούχος καταβάλει την νόμιμη συμμετοχή του στο φαρμακείο όπου αυτή προβλέπεται καθώς και την διαφορά της τιμής από την μέγιστη αποζημιούμενη τιμή του ΕΟΠΥΥ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει το νέο e-Dapy δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν τα  προϊόντα που έχουμε χορηγήσει ή χορηγήσουμε (εκτός του Σακχαρώδη διαβήτη), έχουν πάρει έγκριση αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ.

Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτά και έχει συμφωνηθεί από τον ΕΟΠΥΥ να αποζημιωθούν ΟΛΑ με την υποβολή των γνωματεύσεων στις αρχές Φεβρουαρίου.

Τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για το κλείσιμο αυτού του μήνα (Ιανουάριος και μόνο) είναι τα εξής :

  • Συνεχίζουμε να εκτελούμε χειρόγραφα τις γνωματεύσεις σύμφωνα με όσα απαιτούνται για κάθε Κατηγορία (π.χ. θεώρηση  όπου απαιτείται).
  • Μόλις λειτουργήσει το νέο e-Dapy και ανοίξει το σύστημα, θα πρέπει να περαστούν όλες οι γνωματεύσεις μέχρι εκείνη την στιγμή στο νέο e-Dapy. Κατά την καταχώρησή τους περνώντας όλα τα προϊόντα που έχουν δοθεί ανά συνταγή θα εκτυπώνεται έντυπο εκτέλεσης της  γνωμάτευσης το οποίο απλά θα συρράπτεται στη παλιά γνωμάτευση του γιατρού που εκτελέσαμε. Για αυτό τον μήνα, το σύστημα θα δεχθεί όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα που έχουμε εκτελέσει, είτε έχουν πάρει έγκριση είτε όχι.
  • Αφού περάσουμε όλες τις συνταγές στο νέο e-Dapy, επιβεβαιώνουμε τις εκτελέσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Στο σημείο αυτό, έχουμε την δυνατότητα να διορθώσουμε τις εκτελέσεις αν έχει προκύψει κάποιο λάθος.
  • Αφού ολοκληρώσουμε την πιθανή επεξεργασία , πατώντας υποβολή ολοκληρώνουμε το σύνολο των εκτελέσεων και το σύστημα μας ενημερώνει για το σύνολο των προϊόντων που έχουν εκτελεστεί καθώς και την συνολική τους αξία, οπότε και εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ.
  • Πατώντας ολοκλήρωση, το σύστημα θα επιτρέπει να εκδοθεί το ειδικό έντυπο αποστολής του φακέλου (ένα ειδικό έντυπο με όλα τα στοιχεία του φαρμακείου που απαιτούνται), το οποίο θα επικολλάται στον φάκελο με τις γνωματεύσεις καθώς και το τιμολόγιο και τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Οι πληρωμές για αυτά τα υλικά θα γίνονται σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, αφού υπάρξει πρώτα πλήρης εκκαθάριση. Για τον λόγο αυτό, για όποιους λογαριασμούς φαρμακείων υπάρχει πρόβλημα απόρριψης γνωμάτευσης (π.χ. έλλειψη υπογραφής, σφραγίδας φαρμακείου κ.λ.π.) θα αποστέλλεται μεemail στον φαρμακείο και στον σύλλογό του, σχετική και αναλυτική ενημέρωση για την απόρριψη, ώστε να έχει δυνατότητα ο φαρμακοποιός να επιλέξει ηλεκτρονικά, ένα εκ των δύο πραγμάτων :

– ή να προβεί σε ένσταση οπότε όλη η πληρωμή μπαίνει σε εκκρεμότητα,

– ή να αποδεχτεί την απόρριψη οπότε προχωράει κανονικά η πληρωμή.

Αυτό ισχύει για όλους τους παρόχους χορήγησης των εν λόγω προϊόντων.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η νέα αυτή διαδικασία χορήγησης αναλωσίμων υλικών και προϊόντων που δεν είχαμε μέχρι σήμερα θα δημιουργήσει αρκετά ερωτηματικά και προβληματισμούς κατά την υλοποίησή της. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα και να διορθώνουμε τυχόν λάθη που θα προκύπτουν.

Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για οτιδήποτε προκύψει.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2016

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: 5 θέσεις

1.ΡΑΚΙΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                            44

2.ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                               16

3.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ                        5

4.ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                  4

5.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ           3

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3 θέσεις

1.ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                             11

2.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                  6

3.ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ                         5

(ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΨΗΦΙΣΑΣΑ ΑΝΔΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ)

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ:1 θέση

1.ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                       4

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: 1 θέση

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

1.ΛΙΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

1.ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ:

ΡΑΚΙΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                54   (ΤΑΚΤΙΚΟΣ)

ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                   32   (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)

 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                   27   (ΤΑΚΤΙΚΟΣ)

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΙΑΣΜΗ             20   (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)

 

 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   27   (ΤΑΚΤΙΚΟΣ)

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ     17   (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμου

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμου για την προμήθεια των ομάδων φαρμακευτικού-παραφαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των νομικών προσώπων του, για το οικονομικό έτος 2016( 25/10/2016 )

                                                            ΑΔΑ: 68ΠΜΩΕ6-ΥΣΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καβάλα 26-10-2016
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                             Αρ. Πρωτ.: 58330
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. 2510-451.482

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Η Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη την με αριθμό 461/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η προμήθεια των ομάδων φαρμακευτικού – παραφαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων του, οικονομικού έτους 2016, ο τρόπος εκτέλεσης αυτής, τα έγγραφα της σύμβασης, οι όροι του διαγωνισμού και η επιλογή του κριτηρίου κατακύρωσης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας είναι 49.499,42 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 6%- 13% και 24%).
Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4270/2014, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%) της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της ομάδας ή των ομάδων για την οποία/τις οποίες υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα σταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προς ενημέρωση των μελών του, ενώ η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kavala.gov.gr), καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας Κυπρου 10 στις 07/11/2016, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 πμ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 2510-451.482 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Δήμος Καβάλας προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, αναρτώντας επιπρόσθετα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr. το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης, την μελέτη και τα σχετικά με αυτήν έγγραφα.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

2 Συνημμένα :

 

Νέα ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ ξεκαθαρίζει τι γίνεται με τα ψυχοτρόπα των ανασφάλιστων

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Παρασκευή 12/8/2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790 15/07/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τα φάρμακα των θεραπευτικών κατηγοριών Ν03 (αντιεπιληπτικά), Ν05 (ψυχοτρόπα) και Ν06 (ψυχοαναληπτικά) για τους δικαιούχους του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016, για τους οποίους ισχύει η παροχή της μηδενικής συμμετοχής στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής, θα καταχωρούνται σε ξεχωριστές συνταγές οι οποίες θα εκτελούνται μόνο σε φαρμακεία νοσοκομείων.

Τέλος τα χειρόγραφα τιμολόγια προς τον ΕΟΠΥΥ

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει από τον προηγούμενο μήνα, στην πλατφόρμα του ΚΜΕΣ έχει δημιουργηθεί εφαρμογή, η οποία επιτρέπει την εκτύπωση όλων των τιμολογίων που αφορούν την υποβολή συνταγών του ΕΟΠΥΥ, ταυτόχρονα με την εκτύπωση του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ), χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια.

 Όμως, στην τελευταία συνάντηση ΚΜΕΣ του ΕΟΠΥΥ, ενημερωθήκαμε ότι, και κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των συνταγών των φαρμακείων του προηγούμενο μήνα , προέκυψε μεγάλος αριθμός λανθασμένων τιμολογίων (περίπου 3.500) τα οποία υπεβλήθησαν προς αποζημίωση στον ΕΟΠΥΥ. Τα λάθη αφορούν πχ. σε αναγραφή άλλου ποσού στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) και άλλου ποσού στο τιμολόγιο, σε άλλες περιπτώσεις δεν υπήρχε η ανάλυση ΦΥΚ, Φαρμακευτική Δαπάνη, ευρώ κ.ο.κ
Έτσι αποφασίστηκε από τον ΕΟΠΥΥ να μην γίνονται αποδεκτά τα χειρόγραφα τιμολόγια καθώς ο έλεγχος τους απαιτεί την επικοινωνία του ΚΜΕΣ με το κάθε φαρμακείο ξεχωριστά, την διόρθωση κάθε τιμολογίου και τον κίνδυνο που ενέχει η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας να μην πληρωθεί το σύνολο των φαρμακείων τέλος του μήνα, μια προσπάθεια που καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και που ούτως άλλως έχει προβλήματα για να επιτευχθεί.
 Τα τιμολόγια που θα γίνονται αποδεκτά από τον ΕΟΠΠΥ θα είναι:
α. αυτά που εκδίδονται μέσω των προγραμμάτων των φαρμακείων
β. αυτά που εκδίδονται μέσω της εφαρμογής που ανέπτυξε το ΚΜΕΣ
Τα χειρόγραφα τιμολόγια δεν θα αποζημιώνονται και θα επιστρέφονται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ

Written by antidoto on . Posted in Νέα, Συνδικαλιστικά-Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4368/16 για ανασφάλιστους πολίτες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Tην Τετάρτη 8/6/2016 θα εφαρμοστούν στο σύστημα της ΗΣ οι διατάξεις του ν.4368/2016 για ανασφάλιστους πολίτες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

1. Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 8/6/2016 το μεσημέρι θα εφαρμοστούν στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης οι διατάξεις του ν.4368/2016 για τους ανασφάλιστους πολίτες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κατά την αναζήτηση ΑΜΚΑ το σύστημα ΑΤΛΑΣ για τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος θα επιστρέφει τον φορέα «Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016», ενώ στην καταχώρηση συνταγής θα καθορίζεται αυτόματα από το σύστημα το ποσοστό συμμετοχής (σε 0% ή σε 0,10,25%) ανάλογα με την περίπτωση του ασθενή. Στον νέο φορέα μπορούν να συνταγογραφούν μόνο οι ιατροί των δημόσιων δομών. Ο φορέας «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» θα μετονομαστεί σε «Ταμείο Πρόνοιας – Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016» και θα παραμείνει ενεργός για ένα μεταβατικό στάδιο για όσους δικαιούχους Πρόνοιας έχουν βιβλιάριο Πρόνοιας σε ισχύ. Η συνταγογράφηση για τον φορέα αυτόν θα γίνεται με ποσοστό συμμετοχής 0%, ενώ η εκτέλεση θα γίνεται σε όλα τα φαρμακεία. Ο φορέας «Δικαιούχοι φαρμακευτικής περίθαλψης του Ν.4270/2014» καταργείται, ωστόσο οι συνταγές που έχουν ήδη καταχωρηθεί με τον φορέα αυτόν θα εκτελούνται ηλεκτρονικά σε όλα τα φαρμακεία.

2. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος είναι οι εξής:

α) οι μη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς, οι πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) όλων των προαναφερομένων,

β) οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας,

γ) τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα:

i) ανήλικοι έως 18 ετών,

ii) γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης,

iii) άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,

iv) άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α΄96),

v) άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α΄74) ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς,

vi) οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής κράτησης,

vii) όσοι παρέχουν κοινωφελή εργασία στο πλαίσιο έκτισης ποινής ή ως αναμορφωτικό μέτρο,

viii) άτομα με αναπηρία 67% και πάνω και άτομα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων ή χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων−παθήσεων και τα άτομα λοιπών χρόνιων νοσημάτων, εφόσον το χρόνιο νόσημα βεβαιώνεται από ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων,

ix) οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) είτε είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου,

x) όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 114/2010 (Α΄195) είτε του ν. 3386/2005 (Α΄212) είτε του ν. 4251/2014 (Α΄80) είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου,

xi) αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) από την ημερομηνία εκδήλωσης της βούλησης υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας (αρχικού ή μεταγενέστερου) και μέχρις ότου η απόφαση επί του αιτήματος διεθνούς προστασίας τους καταστεί τελεσίδικη δηλαδή με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά απόφασης επιτροπής προσφυγών ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης,

xii) θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το π.δ. 233/2003 (Α΄233), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3875/2010 (Α΄158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής.

Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 (Α΄7).

Downloads

Newsletter

Επικοινωνία

footer_logoΦαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας
     Τηλ: 2510 834200
Εmail: fs.kavala@gmail.com

Φωτογραφίες