Τα οφέλη στη Δημόσια Υγεία από την Θεσμοθέτηση των εμβολιασμών στα Φαρμακεία

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 14/3/2019

Αρ. Πρωτ. 1087

Τα οφέλη στη Δημόσια Υγεία από την Θεσμοθέτηση των εμβολιασμών στα Φαρμακεία

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4600/9-3-2019 (ΦΕΚ 43 Α), ο οποίος μεταξύ άλλων περιέχει στο άρθρο 160 και την αναγνώριση και την άδεια εκτέλεσης εποχιακών και αντιτετανικών εμβολιασμών από τα Φαρμακεία.

Η εξέλιξη αυτή είνα ιστορικής σημασίας για τη χώρα μας για μία σειρά από λόγους όπως :

– Για πρώτη φορά θεσμοθετείται στην Ελλάδα και αναγνωρίζεται από την Πολιτεία η σημασία και η συμβολή των Φαρμακείων της χώρας ως κέντρων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), αυτή τη φορά με έναν πρώτο, αρχικό, σαφή και συγκεκριμένο τρόπο.

– Αποτελεί εξέλιξη που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το πνεύμα της Παγκόσμιας Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της γρίπης που ανακοίνωσε στις 11 Μαρτίου 2019 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organisation).

Ο Π.Ο.Υ. ήδη από το 2011 έχει εκδόσει και επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατευθυντήριες οδηγίες για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις παροχής επαρκών και κατάλληλων φαρμακευτικών υπηρεσιών (W.H.O., Technical Report Series, No. 961, 2011),) στις οποίες, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο Φαρμακοποιός πρέπει να ασκεί και τον ρόλο του εμβολιαστή, συμμετέχοντας σε εμβολιαστικά προγράμματα, αυξάνοντας την εμβολιαστική κάλυψη και συμβάλλοντας με πρωταγωνιστικό ρόλο στη διασφάλιση της ανοσοποίησης του πληθυσμού.

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια Υγείας και Τροφίμων προωθεί προτάσεις για την απλοποίηση και τη διεύρυνση ευκαιριών στην εμβολιαστική παροχή, συμπεριλαμβάνοντας και τα Φαρμακεία της κοινότητας, ως δομές αξιοποίησης για τον σκοπό αυτό.

Η Επιτροπή θεωρεί τους φαρμακοποιούς και τους Συλλόγους τους ως ενεργούς παράγοντες και παράγοντες ενίσχυσης στη συλλογική προσπάθεια να να διευρυνθεί η πρόσβαση και να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Euporean Commision, Directorate General for Health & Food Safety, 24-4-2018).

– Σε διεθνές επίπεδο, άνω του 20% των Φαρμακείων (Σ.Σ.: περισσότερα από 200.000 Φαρμακεία διεθνώς, ειδικά στις Ανεπτυγμένες χώρες) αξιοποιούνται ως κέντρα εμβολιασμού της κοινότητας, απευθυνόμενα αθροιστικά σε πληθυσμό άνω του ενός δισεκατομμυρίου ατόμων, σε 20 χώρες διεθνώς.

– Οι χώρες εκείνες, στις οποίες διεθνώς επιτρέπεται, αναγνωρίζεται και στηρίζεται θεσμικά από την Πολιτεία ο αντιγριπικός εμβολιασμός από τα Φαρμακεία, επιτυγχάνουν κατά κανόνα πολύ μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, άρα πολύ καλύτερη ανοσολογική κάλυψη του πληθυσμού, σε σύγκριση με εκείνες τις χώρες που στις οποίες δεν προβλέπεται η ενεργή συμβολή των Φαρμακείων στον αντιγριπικό εποχιακό εμβολιασμό.

– Στην Ελλάδα διενεργούνται ετησίως από 1 ως και 2 εκατομύρια αντιγριπικοί εμβολιασμοί κάθε χρόνο (περίπου 2,2 εκατομ. εμβολιασμοί για το 2018-2019), και δεκάδες χιλιάδες αντιτετανικοί εμβολιασμοί.

Το ποσοστό των εμβολιασμών αυτών που διενεργούνται από τα Φαρμακεία στην Ελλάδα ξεπερνά το 90% του συνόλου, εδώ και πολλά συνεχόμενα χρόνια μέχρι σήμερα.

Οι Φαρμακοποιοί στο πλαίσιο του διακριτού τους ρόλου στην υπόθεση της Δημόσιας Υγείας, ενημερώνουν για την αξία της πρόληψης μέσω του εμβολιασμού , παρέχουν οδηγίες και συμβουλές για την εμβολιαστική διαδικασία και διενεργούν τους εμβολιασμούς μετά την συνταγογράφηση από τους γιατρούς .

Η νομοθετική εξέλιξη λοιπόν αυτή αποτελεί στην ουσία την έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου του φαρμακοποιού της κοινότητας στην εποχιακή πρόληψη έναντι της γρίπης και στην πρόληψη έναντι του τετάνου, που συνοψίζεται στην ενημέρωση των ομάδων υψηλού κινδύνου και ολόκληρου του πληθυσμού για την ανάγκη εμβολιασμού.

Αποτελεί κυρίως όμως αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος οτι οι Φαρμακοποιοί μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό ρόλο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας , προς όφελος του πληθυσμού αλλά και με σαφή θετικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση δαπανών λόγω της άμεσης σχέσης με τους ασθενείς και της επιρροής τους σε θέματα πρόληψης και φαρμακευτικής αγωγής .

Με Εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Τροποποίηση της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων Φαρμακευτικών Συλλόγων

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 14Μαρτίου 2019

Αριθ. Πρωτ. 1082

Προς: 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

2. Πειθαρχικά Συμβούλια της Χώρας

Θέμα: «Τροποποίηση της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων Φαρμακευτικών Συλλόγων»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α΄43/09.3.2019), όπου με το άρθρο 160 παρ. 3 τροποποιείται εκ νέου το άρθρο 63 του Ν. 3601/1928 (Α΄ 119), και προβλέπεται η συμμετοχή εφεξής ενός Διοικητικού Δικαστή στα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων ως Προέδρου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

1. Στην έδρα του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας της χώρας (δεν αφορά την Περιφέρεια Αττικής), συνιστάται πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, στην αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνονται όλα τα μέλη των λειτουργούντων σε αυτήν φαρμακευτικών συλλόγων και το οποίο συγκροτείται:

Α. Από έναν εν ενεργεία Δικαστή και τον αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οριζομένου από το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης ή τον Προϊστάμενο του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του ως άνω Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Β. Από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη που λειτουργεί στην έδρα της Περιφέρειας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Γ. Από τρία (3) μέλη – φαρμακοποιούς, με τους αναπληρωματικούς τους, που προέρχονται από τους λειτουργούντες στην Περιφέρεια Φαρμακευτικούς Συλλόγους και εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή της διοίκησή τους.

Η εκλογή των τριών μελών, με τους αναπληρωματικούς τους, ενεργείται ως εξής: Στις περιφέρειες που λειτουργούν περισσότεροι από τέσσερις (4) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, οι τρεις σε μεγαλύτερη δύναμη μελών εκλέγουν από ένα (1) μέλος. Στις Περιφέρειες που λειτουργούν τρεις (3) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι εκλέγεται ένα μέλος από κάθε Σύλλογο. Στις Περιφέρειες που λειτουργούν δύο (2) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, ο μεγαλύτερος σε αριθμό μελών εκλέγει δύο (2) μέλη και ο δεύτερος ένα (1) μέλος.

2. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής συγκροτούνται δύο (2) Πειθαρχικά Συμβούλια, αποτελούμενα από πέντε (5) μέλη, ως εξής:

I) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες: α) Κεντρικού Τομέα Αθηνών, β) Βόρειου Τομέα Αθηνών, γ) Δυτικού Τομέα Αθηνών, δ) Νοτίου Τομέα Αθηνών, ε) Δυτικής Αττικής και στ) Ανατολικής Αττικής, και

II) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων.

IΙΙ) Τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιώς συγκροτούνται:

α) Από έναν εν ενεργεία Δικαστή, και τον αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οριζομένου από το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης ή τον Προϊστάμενο του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του ως άνω Φαρμακευτικού Συλλόγου,

β) από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου (και τον νόμιμο αναπληρωτή του) και

γ) από τρία (3) μέλη κάθε Συλλόγου, με τους αναπληρωματικούς τους, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται η διοίκησή τους.

3. α) Χρέη Γραμματέα και πρακτικογράφου εκτελεί ένα από τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκ περιτροπής, που εκλέγεται από την ολομέλειά του, με απόλυτη πλειοψηφία.

β) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

γ) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας η απόφαση είναι υπέρ του πειθαρχικά διωκομένου.

4. Το προβλεπόμενο παράβολο για την κατάθεση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται στο ποσό των πεντακόσιων (500,00) Ευρώ και κατατίθεται στον Φαρμακευτικό Σύλλογο της έδρας της Περιφερείας όπου λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το παράβολο επιστρέφεται στον ασκήσαντα την έφεση, αν αθωωθεί, και καταπίπτει υπέρ του Συλλόγου, αν απορριφθεί.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

6. Τα υφιστάμενα έως τη δημοσίευση του ως άνω Νόμου Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων ανασυγκροτούνται ως εξής:

– με έναν εν ενεργεία Δικαστή, κατά τα ανωτέρω, ως Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου,

– τον αντίστοιχο Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου που λειτουργεί Πειθαρχικό, με το νόμιμο αναπληρωτή του ως μέλος, και

– τα αιρετά μέλη οι οποίοι έχουν ήδη εκλεγεί για τη συμμετοχή σε Πειθαρχικά Συμβούλια με τους νόμιμους αναπληρωτές τους έως τη λήξη της θητείας τους.

7. Οι εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις διαβιβάζονται άμεσα στα συγκροτηθέντα ως άνω Πειθαρχικά Συμβούλια.

8. Συνεπώς κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι:

– Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας θα πρέπει να υποβάλει αμελλητί αίτηση προς το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης ή τον Προϊστάμενο του Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας του εν λόγω Φαρμακευτικού Συλλόγου, για τον ορισμό ενός εν ενεργεία Δικαστή και του αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο οικείο Διοικητικό Πρωτοδικείο, προκειμένου να συμμετέχει ως Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

– Τα ήδη υφιστάμενα Πειθαρχικά Συμβούλια (εκείνα δηλαδή που είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν με το προηγούμενο νομικό καθεστώς) συνεχίζουν τα λειτουργούν μέχρι το πέρας της θητείας τους (ήτοι μέχρι τις επικείμενες αρχαιρεσίες των Φαρμακευτικών Συλλόγων στο τέλος του τρέχοντος έτους), και συμμετέχουν :

α) ο ορισθείς σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία Διοικητικός Δικαστής,

β) ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου που λειτουργεί σήμερα Πειθαρχικό Συμβούλιο,

γ) τα τρία μέλη που έχουν εκλεγεί για τη συμμετοχή σε Πειθαρχικά Συμβούλια με τους νόμιμους αναπληρωτές τους

– Στα Πειθαρχικά Συμβούλια δεν συμμετέχει πια ο υπάλληλος της αρμόδιας Περιφέρειας.

– Καταργείται η παρουσία του πτυχιούχου νομικής, ο οποίος εκτελούσε χρέη Διοικητικού Γραμματέα και πρακτικογράφου.

– Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα λειτουργεί στην έδρα του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας.

– Από την δημοσίευση του ως άνω Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (09.3.2019) και μέχρι την ανασυγκρότησή τους (ήτοι μέχρι τον ορισμό του Διοικητικού Δικαστή ως ανωτέρω ορίζεται) τα υφιστάμενα Πειθαρχικά Συμβούλια δεν λειτουργούν, η δε συζήτηση των πειθαρχικών υποθέσεων που έχουν προσδιοριστεί σε ορισμένη δικάσιμο, αναβάλλεται.

– Οι υποθέσεις αυτές καθώς επίσης και το σύνολο των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων διαβιβάζονται άμεσα στα ανασυγκροτηθέντα Πειθαρχικά Συμβούλια και προσδιορίζονται προς εκδίκαση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΤΑ WEBINARS 2019

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Για 7η συνεχή χρονιά, το ΙΔΕΕΑΦ και ο ΠΦΣ υλοποιούν το πρόγραμμα διαδικτυακών σεμιναρίων για φαρμακοποιούς (webinars), μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας www.ideeaf.gr. Τα διαδικτυακά σεμινάρια αυτά, αποτελούν το πιο μαζικό και επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φαρμακοποιούς, με εγγεγραμμένα μέλη που αγγίζουν τα 4.000 και με μέσο όρο παρακολούθησης ανά σεμινάριο μεγαλύτερο των 2.000 χρηστών.

Για το 2019 έχουν προγραμματισθεί να υλοποιηθούν 25 σεμινάρια με ενδιαφέρουσα θεματολογία, που θα είναι χωρισμένα σε τέσσερις ενότητες: Πρόληψη & Φαρμακείο, Διαχείριση ασθενών με χρόνια νοσήματα, Περιποίηση δέρματος και Λειτουργία Φαρμακείου.

Από φέτος καθιερώνεται η διαδικασία «Ρωτάτε; Απαντάμε!», που θα ισχύει στις περιπτώσεις σεμιναρίων για τα οποία έχει γίνει ήδη ανάλυση του θέματος. Ουσιαστικά θα δίνεται η δυνατότητα στους φαρμακοποιούς να θέσουν τα ερωτήματα και τις απορίες τους στους Ειδικούς. Για κάθε σεμινάριο ενταγμένο σε αυτή τη διαδικασία, θα αποστέλλεται ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του, ενημερωτικό email στους εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς, μέσω του οποίου θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους. Σε όλες τις ερωτήσεις θα δίνει απάντηση ο ομιλητής στη διάρκεια του σεμιναρίου.

Το εναρκτήριο σεμινάριο θα διεξαχθεί σε ζωντανή μετάδοση την Τετάρτη 13 Μαρτίου, στις 15:30, με θέμα: «ΙΔΕΕΑΦ: Δια βίου εκπαίδευση φαρμακοποιών». Σε αυτό θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

– «ΙΔΕΕΑΦ: απολογισμός 2018-Προγραμματισμός 2019»
Σεραφείμ Ζήκας, πρόεδρος ΙΔΕΕΑΦ, Β’ αντιπρόεδρος ΠΦΣ

– «Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην αυτοφροντίδα»
Ελένη Σκαλτσά, αντιπρόεδρος ΙΔΕΕΑΦ, συντονίστρια επιτροπής μοριοδότησης, καθηγήτρια του Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

– «Αλόγιστη χρήση φαρμάκων: φαρμακοκινητική Θεώρηση»
Δρ Αντώνιος Αυγερινός, BPharm, Mphil, PhD, αντιπρόεδρος ΙΔΕΕΑΦ, Υποστράτηγος ε.α., π. πρόεδρος Ε.Ε.Σ.

Χορηγός του σεμιναρίου είναι το Pharmacorner.

Περί παράνομης χρήσεως της λέξεως «φαρμακείο

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. 798

Προς : 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

2. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας (Διευθύνσεις Υγείας και

Κοινωνικής Μέριμνας)

Θέμα: «Περί παράνομης χρήσεως της λέξεως «φαρμακείο»»

Ως γνωρίζετε και σας έχει ενημερώσει σχετικώς ο Π.Φ.Σ. δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2746/13.6.2018 εγγράφου του με θέμα «Περί λειτουργίας «παραφαρμακείων»», σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) ορίζεται ότι:

«1. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, σε οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.

2. Οι παραβάτες της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.»

Δυνάμει της ανωτέρω διατάξεως απαγορεύεται ρητώς η χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, από οιαδήποτε επιχείρηση, πλην των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.

Ο Π.Φ.Σ. έχοντας λάβει σχετική ενημέρωση από Φαρμακευτικούς Συλλόγους (πχ. Ηρακλείου, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Πιερίας, Χίου κλπ), έχει επιληφθεί περιπτώσεων παραβίασης της ανωτέρω διατάξεως, ενημερώνοντας πάραυτα τον Ε.Ο.Φ. και τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, με αποτέλεσμα αφενός μεν να επιβάλλονται οι δέουσες ποινές, αφετέρου δε να αφαιρούνται οι παράνομες επιγραφές.

Παρατηρείται όμως δυστυχώς το φαινόμενο (κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα), παρά την παρέλευση ενός και πλέον έτους από την θέσπιση της ανωτέρω διατάξεως, να υφίστανται ακόμη παράνομες επιγραφές που περιέχουν τις λέξεις «παραφαρμακείο» σε καταστήματα πώλησης παραφαρμακευτικών προϊόντων ή «κτηνιατρικό φαρμακείο» σε καταστήματα πώλησης κτηνιατρικών προϊόντων, χωρίς ούτε ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος ή η Περιφέρεια να επιλαμβάνονται για την εφαρμογή του Νόμου, καίτοι πρόκειται για ξεκάθαρη αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού και παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, στην περίπτωση παραβίασης της ως άνω διατάξεως, να ενεργήσουν άμεσα και να προβούν σε σχετική αναφορά (ενημερώνοντας σχετικώς και τον Π.Φ.Σ.) α) στον Ε.Ο.Φ., προκειμένου να επιβάλει τις δέουσες κυρώσεις (αποστέλλοντας το σχετικό αποδεικτικό υλικό όπως πχ. φωτογραφίες, αποδείξεις λιανικής πώλησης για να αποδεικνύονται τα στοιχεία της επιχείρησης και οι γενόμενες πωλήσεις) και β) στις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες είναι κατά νόμο εντεταλμένες να επιληφθούν επί των εν λόγω παραβατικών συμπεριφορών, επί σκοπώ όπως προβούν άμεσα στην αφαίρεση των εν λόγω επιγραφών,

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση
Με Τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης Σεραφείμ Ζήκας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΕΑΥΦΕ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 26/2/2019

Αρ. Πρωτ. 802

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Όσοι από εσάς απασχολείτε προσωπικό πρέπει να γνωρίζετε από το 291/17-1-2019 έγγραφό μας, ότι έχει αλλάξει ο τρόπος καταβολής των εργοδοτικών εισφορών προς το ΤΕΑΥΦΕ.

Επειδή η σχετική προθεσμία λήγει στις 28/2/2019 ενημερώστε τα μέλη σας εκ νέου για την εξέλιξη αυτή.

Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΑΥΦΕ

Εισήγηση του προέδρου του ΠΦΣ στην Βουλή για το Φάρμακο

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

ΑΘΗΝΑ 22.2.2019

Με αιχμές για την στάση της Πολιτείας στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς επεξεργασία στις επιτροπές , αλλά και με σαφείς και τεκμηριωμένες θέσεις σε ένα πολυσέλιδο υπόμνημα , που απέσπασε τα συγχαρητήρια του προεδρεύοντος κ. Θοδωρή Δρίτσα , συνοδεύτηκε η τοποθέτηση του Προέδρου του ΠΦΣ κ. Κυριάκου Θεοδοσιάδη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το Φάρμακο.

Μιλώντας στην Διακομματική Επιτροπή για την χάραξη μακροπρόθεσμης πολιτικής για το Φάρμακο , ο κ. Θεοδοσιάδης τόνισε πώς « το Φαρμακείο και ο Φαρμακοποιός να παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής. Το Νέο Φαρμακείο θα πρέπει να μετεξελιχθεί σε υγειονομικό κέντρο με διευρυμένο και διακριτό χαρακτήρα στο περιβάλλον της Δημόσιας Υγείας».

Και συνέχισε « Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί ο συμβουλευτικός ρόλος των φαρμακοποιών , η συνεισφορά τους στην συμμόρφωση στην φαρμακευτική αγωγή, στην ενημέρωση για την αξία της πρόληψης, στην πληροφόρηση των ασθενών χρονίων νοσημάτων αλλά και να αναγνωριστεί η προσφορά τους σε ένα πλήθος υπηρεσιών που παρέχονται ήδη όπως μέτρηση πίεσης , σακχάρου , εμβολιασμών , ενεσοθεραπείας κλπ».

Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα 2,2 εκατομμύρια άτομα που εμβολιάστηκαν από τα φαρμακεία και την αποσυμφόρηση που προσέφερε αυτή η υπηρεσία στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά « αν δεν γίνονταν αυτοί οι εμβολιασμοί και ο κόσμος έτρεχε στις δημόσιες δομές θα είχαμε ουρές και βέβαια πολλοί θα προτιμούσαν να μην εμβολιαστούν και σήμερα ο αριθμός των θυμάτων από τη γρίπη θα ήταν πολλαπλάσιος».

https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#d8b45604-434e-480c-8881-a9fb00b85bc3

Downloads

Newsletter

Επικοινωνία

footer_logoΦαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας
     Τηλ: 2510 834200
Εmail: fs.kavala@gmail.com

Φωτογραφίες