Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστά την αναστολή της άδειας κυκλοφορίας του Raptiva (efalizumab)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) συνιστά  την αναστολή της άδειας κυκλοφορίας του  Raptiva (efalizumab), της εταιρείας Serono. Η Επιτροπή για τα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης  (CHMP) του ΕΜΕΑ έχει συμπεράνει ότι τα οφέλη του Raptiva δεν υπερέχουν πλέον έναντι των...

Ανάκληση «Licatack 3-σε 1 αφρώδης λοσιόν»

Σύμφωνα με το υπ. αριθ. 12829/13-2-09 έγγραφο του Ε.Ο.Φ.: «Αποφασίζεται η ανάκληση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος Licatack 3-σε 1 αφρώδης λοσιόν, παραγωγής PM Consumer Products, γιατί βρέθηκε να περιέχει την ουσία τριαιθανολαμίνη σε μεγάλη περιεκτικότητα (34%) η...

Δελτία τύπου προϊόντων ανθρώπινης χρήσης

Κλοπιδογρέλη Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων γνωρίζει την ύπαρξη μελετών που υποδεικνύουν ότι η κλοπιδογρέλη μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs). Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο...

Eπέκταση της διάρκειας ζωής του Tamiflu

Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων σχετικά με την επέκταση της διάρκειας ζωής του Tamiflu Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει συστήσει η διάρκεια ζωής των καψουλών Tamiflu να επεκταθεί από πέντε σε επτά χρόνια. Η σύσταση μόλις εγκριθεί και επισήμως από την...

Άμεση Ενημέρωση των Επαγγελματιών Υγείας

Άμεση Ενημέρωση των Επαγγελματιών Υγείας για τη σύνδεση των συστηματικώς χορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν νιμεσουλίδη1 με τον κίνδυνο για ηπατικές βλάβες Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για ηπατική βλάβη κατά τη διάρκεια θεραπείας με συστηματικώς...

Αλληλεπίδραση της Κλοπιδογρέλης

H CHMP επικαιροποιεί την προειδοποίηση για τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν κλοπιδογρέλη Μετά από ανάλυση των νέων στοιχείων σχετικά με τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κλοπιδογρέλης1 και των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων (PPIs)2, ο Ευρωπαϊκός...